nahoru

Plavání a bruslení

Na kurz plavání a bruslení začneme jezdit ve středu 30. listopadu. Čeká nás 10 lekcí, poslední 8. února.

Plavání je zdarma, bruslení stojí 50 Kč/ lekce. Peníze vybíráme předem (500 Kč) , přeplatek vrátíme.

Každou středu se děti budou učit 1. a 2. hodinu, po svačině odjíždíme od školy autobusem do Rokycan a vracíme se na oběd. Vybavujte děti vydatnou svačinou:-).

Kdo chce zůstávat v Rokycanech, popř. vystupovat v Rakové, sdělí to svojí paní učitelce.

Na plavání děti potřebují mýdlo, ručník, plavky.

Na bruslení děti potřebují brusle, rukavice, přilbu a tenčí sportovní oblečení (ne oteplováky). Na stadionu uvítáme pomoc rodičů při zavazování bruslí. Na bruslení přijíždíme obvykle 9.50 - 9.55. Když dobruslíme, čekáme v šatně, svačíme, dětem čteme pohádky, potom autobusem odjedeme pro děti na bazén a do školy.

29.11.2022 14:09

Příspěvek na hygienické a výtvarné potřeby

Vážení rodiče,


vzhledem k razantnímu nárůstu cen v oblasti provozu školy jsme se rozhodli požádat vás na začátku školního roku o příspěvek 400,- Kč na hygienické potřeby pro žáky (toaletní papír, tekutá mýdla, papírové ručníky).


Dále připomínáme 500 Kč na výtvarný materiál (čtvrtky, náčrtníky, velká barení barev, papíry,pomůcky na PČ...).


Platbu můžete provést na účet č. 843473359/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Kdo bude platit hotově, peníze přinese Štěpánce.


K tomu každý ročník platbu za pracovní sešity - v kanceláři školy.


Zároveň vás chci požádat, abyste své děti vybavili papírovými kapesníky nebo tahacími ubrousky. Krabičku prosím podepište. Děkuji za pochopení, Dana Pavlovská

01.09.2022 10:59

školní družina

Žádám rodiče žáků, kteří mají děti ve školní družině, aby se znovu seznámili s vnitřním řádem školní družiny na těchto stránkách v sekci ke stažení. zejména odkazuji na část č. 2 Provoz a vnitřní režim školského zařízení:


"2.1. Přihlašování do ŠD

Zápis je proveden na základě řádně a úplně vyplněné přihlášky na dobu jednoho školního roku.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků a dojíždějící do schválené kapacity.

O vyloučení rozhoduje ředitel školy.

Odhlášení ze školní družiny je nutno provést písemnou formou.

2.2. Provozní doba

Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování ráno od 6.40 do 7.45 a po vyučování od 11.25 do 16  hodin.

Zákonní zástupci vyzvedávají žáka od 12.00 do 13.00 hodin nebo od 15.00 hodin.

Rodiče informují ráno před vyučováním vychovatelku školní družiny o změně doby odchodu dítěte ze družiny, pokud se liší od doby uvedené na přihlášce do školní družiny. Neučiní-li tak, řídí se vychovatelka časem uvedeným na přihlášce.

V případě, že žák zůstane ve ŠD po skončení provozu a vychovatelce se nepodaří zkontaktovat zákonné zástupce, řeší vzniklou situaci ředitelka školy s Orgánem péče o děti a s Policií ČR."

Vychovatelka školní družiny není povinna obvolávat denně rodiče, aby zjistila, kdy jde jejich dítě domů. Dana Pavlovská, řed. školy

01.04.2022 12:26

Vši

Vážení rodiče, žádám o pravidelnou kontrolu vlasů vašich dětí, ve škole se opakovaně vyskytují vši. Děkuji, D. Pavlovská

09.03.2022 14:25

Užitečné odkazy - výuka, procvičování a jiné

https://decko.ceskatelevize.cz/ukrajina - Ukrajina

https://decko.ceskatelevize.cz/velikonoce2022 - Velikonoce

https://bobyho-skola.cz/ vhodné pro prvňáčky

https://www.skolasnadhledem.cz

https://skolakov.eu

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.umimecesky.cz

https://www.umimematiku.cz

https://www.umimeanglicky.cz

https://www.gramar.in/cs/#1

https://www.matika.in/cs/#1

https://decko.ceskatelevize.cz/decko-vzdelava

https://edu.ceskatelevize.cz/

http://www.english-time.eu/pro-deti/

https://www.helendoron.cz/extras/?fbclid=IwAR3h_Ik3lpn4jiMac0Ujj64YULv9Cyh_E4bnmYJA0iBqrg6-73nm4qQt8kE

http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/veda-na-doma/testy-a-kvizy/

https://www.pravopisne.cz

https://www.logickaolympiada.cz/ukazky/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf - pro uchazeče o studium na gymnáziu


23.10.2022 14:08

Informace o MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Rokycany (MAP II.) 

Město Rokycany je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022 

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Rokycany, a to prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území. Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Rokycany I., který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků. Projekt přinese změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je, aby se spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Rokycany nastavila takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV. 

Do projektu se zapojilo 27 ZŠ, MŠ a ZUŠ v území správního obvodu ORP Rokycany se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.rokycany.mapplzensko.cz/ 

Kontaktní osoba na koordinátora projektu MAP II. za naši školu: Mgr. Dana Pavlovská

26.03.2020 14:18
Kalendář akcí
Návštěvnost
Online: 1
Dnes: 14
Včera: 13
Týden: 121
Měsíc: 70
Rok: 7627
Celkem: 48912