nahoru

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

Situace v naší republice se bohužel zatím nevyvíjí jak bychom si přáli, a tak nepředpokládám nástup do školy 2.11. V tom případě pojede od 2.11. opět on line výuka dle nastaveného rozvrhu. Jsem ráda, že se nám daří být ve spojení se všemi dětmi naší školy, a to i díky nově zakoupeným notebookům, které jsme za tímto účelem pořídili z dotace ministerstva a poskytli našim žákům. Velké poděkování patří vám rodičům za spolupráci s námi, za dohled na děti, aby byly včas připojené a připravené na výuku a hlavně za to, že jim pomáháte s učením, které jim zadáváme. Jsme si toho vědomi a vaší práce si vážíme. Informace jak postupovat při ošetřovném najdete na stránkách školy v sekci Ke stažení. Někteří jste ještě nezaplatili pracovní sešity, to počká do návratu do školy popř. včas pošlu pokyn k převodu na účet školy. Závěrem mi dovolte popřát vám všem zdraví pro celé vaše rodiny a hlavně víru, že bude brzy lépe. Dana Pavlovská, ředitelka školy.

23.10.2020 08:03

ROZVRH PRO ON LINE VÝUKU

1.     ročník: 1. skupina     PO, ST a PÁ          od 8h do 9h ČJ a M 

2. skupina     PO, ST a PÁ          od 9.15 do 10.15 ČJ a M

2.     ročník: ÚT a ČT od 8h do 9.30h ČJ a M

3.     ročník: 1. skupina     PO, ST a PÁ      od 9.30 do 10.30 ČJ a M 

2. skupina      PO, ST a PÁ     od 16.30 do 17.30 ČJ a M

4. ročník: ÚT a ČT od 9.30h do 11h

5. ročník: PO, ST a PÁ    od 8h do 9.30h

ANGLIČTINA:

3.ročník: 1. skupina       ÚT od 10h do 10.30

                2. skupina       ČT od 10h do 10.30

4. ročník:                         ST od 10.30 do 11h

5. ročník:                        ST od 11.15 do 11.45

24.10.2020 17:11

výukové programy

https://bobyho-skola.cz/ vhodné pro prvňáčky

https://www.skolasnadhledem.cz

https://skolakov.eu

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.umimecesky.cz

https://www.umimematiku.cz

https://www.umimeanglicky.cz

https://www.gramar.in/cs/#1

https://www.matika.in/cs/#1

https://decko.ceskatelevize.cz/decko-vzdelava

https://edu.ceskatelevize.cz/

http://www.english-time.eu/pro-deti/

https://www.helendoron.cz/extras/?fbclid=IwAR3h_Ik3lpn4jiMac0Ujj64YULv9Cyh_E4bnmYJA0iBqrg6-73nm4qQt8kE

22.10.2020 17:45

Informace o MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Rokycany (MAP II.) 

Město Rokycany je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022 

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Rokycany, a to prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území. Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Rokycany I., který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků. Projekt přinese změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je, aby se spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Rokycany nastavila takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV. 

Do projektu se zapojilo 27 ZŠ, MŠ a ZUŠ v území správního obvodu ORP Rokycany se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.rokycany.mapplzensko.cz/ 

Kontaktní osoba na koordinátora projektu MAP II. za naši školu: Mgr. Dana Pavlovská

26.03.2020 13:18
Kalendář akcí
Návštěvnost
Online: 1
Dnes: 14
Včera: 20
Týden: 113
Měsíc: 503
Rok: 28142
Celkem: 32026